01.

START

Profesjonalna obsługa Klienta - to domena każdej nowoczesnej firmy. Na pewno w teorii...
A jak to wygląda w praktyce?
Z doświadczenia wiemy, że założenia teoretyczne wymagają określenia procedur, a następnie dokładnej weryfikacji założeń w operacyjnej działalności firmy i nieustannego monitoringu świadczonych usług oraz wprowadzania wymaganych działań naprawczych.

Pomożemy sprostać Państwa firmie oczekiwaniom nowoczesnego biznesu - przeprowadzimy audyt oraz zdiagnozujemy ewentualne problemy i odchylenia od wstępnych założeń w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

img-1
img-1

O NAS

Hotelarstwo jest nasza pasją. Wiemy, że wymaga szczególnego podejścia do biznesu oraz obsługi Gościa. Szerokie doświadczenie naszego zespołu tak w firmach usługowych, jak w hotelach miejskich i wypoczynkowych pozwoli zdiagnozować słabe punkty Państwa firmy w zakresie kontaktu z Klientem.

02.
03.

AUDYTY

Audyt w poszczególnych działach i diagnostyka potrzeb szkoleniowych

Audyt w formule „tajemniczego Klienta” prowadzony jest w oparciu o opracowane procedury dla danego hotelu/instytucji lub jeśli takich nie ma, na podstawie określonych we wstępnym wywiadzie z managerem hotelu oraz działu oczekiwań co do pracowników w poszczególnych działach.

Audyt obejmuje badanie efektywności oraz skuteczności procesów wewnętrznych, procedur, systemów oraz wszelkich operacji przeprowadzanych w hotelu, w tym także diagnostykę w zakresie ewentualnych oszustw wewnętrznych, praktyk z klientami oraz produktami/usługami.

img-1

DORADZTWO

Pomoc przy tworzeniu strategii działania

Wysłuchamy Waszych założeń i wspólnie zbudujemy kompletną strategię działania na najbliższe lata...

Dokonamy segmentacji rynku, analizy wewnętrzej firmy oraz otoczenia zewnętrznego i zdefiniujemy plan funkcjonowania w rozbiciu na działania operacyjne dla poszczególnych działów/zespołów...

Budowanie procedur dla działów

Procedury ułatwiają oraz porządkują działanie organizacji. Nie tylko obiektu hotelowego ale każdego podmiotu , dla którego ważne jest profesjonalne podejście do kontaktu z Gościem/Klientem. Całokształt funkcjonowania firmy jest ma tyle szeroki zakres, iż istotne jest nakreślenie celów oraz uszeregowanie zadań aby wszyscy pracownicy podążali tą samą, jasno wytyczoną drogą.

Rekrutacja personelu

Gdzie, kiedy i w jaki sposób znaleźć nowych członków zespołu? Podpowiemu i doradzimy na co zwrócić uwagę w procesie rekrutacji i selekcji potencjalnych pracowników, a także w jaki sposób pomóc im zaklimatyzować się w nowym środowisku...

Programy lojalnościowe

Programy, które nie tylko wspierają sprzedaż oraz przede wszystkim tworzą relacje z Gośćmi. W coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu warto doceniać oraz wynagradzać zaufanie i lojalność stałych Gości... Spersonalizowany pod konkretny hotel program lojalnościowy to źródło dodatkowych rezerwacji i pewnych przychodów...

SZKOLENIA

Świadczymy szkolenia z zakresu obsługi Klienta, Sprzedaży i marketingu w obiektach hotelowych oraz firmach usługowych, dla których profesjonalny kontakt z klientem jest priorytetowy. Szkolenia realizowane są przy uwzględnieniu uwarunkowań rynkowych danego obiektu – możliwości wewnętrznych organizacji oraz otoczenia firmy, co sprawia, że każde z nich jest dedykowane dla konkretnego podmiotu i „szyte na miarę”. Wspólnie określamy cele , a następnie HE stworzy program szkoleniowy odpowiadający potrzebom Państwa firmy. Pakiet szkoleniowy obejmuje opracowanie i przekazanie materiałów dydaktycznych.

Zakres tematyczny szkoleń:

Standardy profesjonalnej obsługi w hotelarstwie i gastronomii
Zarządzanie recepcją, gastronomią, służbą pięter oraz SPA
Revenue Management w hotelarstwie
Ocena sprawności operacyjnej hotelu i restauracji
Skuteczny marketing usług turystycznych, tworzenie kampanii marketingowych

05.
06.

BLOG

Hotel...

Enklawa spokoju w trakcie wyjazdu wypoczynkowego lub chwila relaksu w trakcie podróży służbowej.

Różnią się między sobą charakterem, ale zawsze powinny być przyjazne dla swoich Gości... Czy tak jest naprawdę?
Na co my hotelarze powinniśmy zwracać szczególną uwagę i czego możemy się spodziewać po naszych Klientach?

Zapraszamy na blog HotelEvolution

KONTAKT